Zakład Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich
Główne kierunki badawcze:

Badania Zakładu Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich obejmują zagadnienia archeologii, kultury i sztuki krajów basenu Morza Śródziemnego w okresach greckim, rzymskim i wczesnym bizantyńskim. Współpracując z wieloma instytucjami naukowymi, pracownicy Zakładu uczestniczyli w misjach wykopaliskowych na terenie Cypru, Czarnogóry, Grecji, Egiptu, Izraela, Syrii i jednocześnie opracowywali ich wyniki. Szczególnie aktywnie rozwijała się współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego (CAŚ UW), która przez wiele lat koncentrowała się na prowadzonej pod auspicjami CAŚ UW eksploracji Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt) oraz rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos, Maloutena (Cypr). Równolegle do prac w terenie opracowywano materiały źródłowe i prowadzono różnorodne prace studyjne związane z tymi stanowiskami. Obecnie kontynuowane są badania obejmujące problematykę topografii, stratygrafii, infrastruktury wodnej, wystroju architektonicznego, dekoracji malarskiej, znaków murarskich, ceramiki i monet  zarejestrowanych do 2019 roku. 

W latach 2008-2019 kierownikiem misji Nea Pafos, Maloutena był dr Henryk Meyza, który w 2017 roku zainicjował powstanie Ośrodka Badań nad Antycznym Nea Pafos. Pod jego kierunkiem kilkuosobowy zespół przygotowuje elektroniczną bazę danych obejmującą dokumentację przechowywaną w Dziale Dokumentacji Naukowej Instytutu i wyniki badań pracowników IKŚiO, jako ogólnie dostępną platformę (Open Access).   

Nie mniej ważne, choć zakres tematyczny jest większy, są programy dotyczące innych stanowisk w Egipcie i Grecji, takich jak Berenike, Marea, Marina el-Alamein, Delos. Obejmują one obiekty pozostawione in situ oraz zabytki ruchome, ceramikę (z uwzględnieniem analiz archeometrycznych), monety. Badania tynków malowanych znalezionych na Kom el Dikka w Aleksandrii (1960 - 2018) prowadzone są we współpracy z Pracownią Badań nad Recepcją Dziedzictwa Orientu w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu.

Ponadto pracownicy Zakładu kontynuują studia niezwiązane z prowadzonymi aktualnie wykopaliskami. Analizując i interpretując szersze zagadnienia wykorzystują zabytki pochodzące z całego basenu Morza Śródziemnego, sięgają do zbiorów muzealnych.

Rezultaty prac oddają liczne publikacje, w tym w ramach zainicjowanych przez Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN serii poświęconych  poszczególnym stanowiskom archeologicznym, Alexandrie, Nea Paphos, Tell Atrib 1985-1995, a także serii dedykowanej studiom monograficznym, Travaux du Centre d'Archéologie Méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, obecnie Travaux de l'Institut des Cultures Méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences.

Kierownik:

dr hab. Barbara Lichocka, prof. IKŚiO PAN

Pracownicy:

dr Edyta Marzec
dr Henryk Meyza (Kierownik Ośrodka Badań nad Antycznym Nea Pafos)
mgr Marta Bajtler
mgr Marcin Romaniuk
mgr Monika Miziołek

DMC Firewall is a Joomla Security extension!