BIP

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia do grudnia 2025)
WYMIAR ETATU: 0,4
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 kwietnia 2022 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 20 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: baza danych, GIS, archeologia lewantyńska, megality, chalkolit-wczesny brąz

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu:


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: stypendysta/doktorant w ramach projektu grantowego Opus LAP – HS No 2020/39/I/HS3/03993; kierownik projektu: dr Zuzanna Wygnańska
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 14 lutego 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 marca 2022 r.
CZAS TRWANIA STYPENDIUM: 44 miesiące
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 16 marca 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ceramika, kultura megalityczna, północy Liban, 4-3 tysiąclecie p.n.e.

INFORMACJA
o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego

na stronie internetowej instytutu
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

celu wyłonienia wykonawcy na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót polegających na: „Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk” w budynku Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 będącego własnością Polskiej Akademii Nauk

Pełną treść dokumentu można pobrać tutaj.

OGŁOSZENIE

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w Pałacu Staszica w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót w ramach projektu „Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk" w budynku Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 będącego własnością Polskiej Akademii Nauk.

 

Szczegółowy opis robót zawarty jest w dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiajacego


Termin składania ofert: 19.01.2021 do godziny 12.00

Zaproszenie: https://drive.google.com/drive/folders/19qBrZrRXcjEeRf2sKyw0h4RmlthAl1Qs?usp=sharing

DMC Firewall is a Joomla Security extension!