Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki
Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Księgozbiór archeologiczny
                             
Przepisy ogólne
1. Biblioteka IKŚIO PAN jest biblioteką naukową, wchodzącą w skład Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN.
2. Księgozbiór jest udostępniany pracownikom i studentom wyższych uczelni (od III roku) tylko w czytelni w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.30-14.30. Studenci zobowiązani są do przedstawienia pracownikowi biblioteki wypełnionego podania dostępnego na stronie internetowej Instytutu. Podanie nie będzie uwzględniane bez podpisu Dyrekcji IKŚIO PAN.
3. Biblioteka dysponuje alfabetycznym katalogiem kartkowym książek i czasopism. W trakcie opracowania jest katalog komputerowy.
4. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za udostępnione pozycje.
5. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu czytelnicy mogą utracić prawo korzystania z biblioteki.

 

Zasady udostępniania zbiorów w czytelni

1. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek i czasopism znajdujących się w czytelni. Pozostałe pozycje udostępnia pracownik biblioteki.
2. Wstęp do pomieszczenia z księgozbiorem biblioteki mają tylko pracownicy IKŚIO PAN i osoby upoważnione.
3. Czytelników obowiązuje:
- pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, plecaków, toreb itp.
- wpisanie do zeszytu odwiedzin,
- pozostawienie na czas korzystania z księgozbioru legitymacji bibliotecznej.
4. Zamówienia na książki i czasopisma realizowane są do godziny 14.00.
5. Zamówienia na książki należy składać na fantomach; każdą zamawianą pozycję należy umieścić na oddzielnym fantomie podając: autora, skrócony tytuł, sygnaturę (np. 9786/27b), datę oraz nazwisko zamawiającego czytelnika.
6. Zamówienia kolejnych numerów tego samego czasopisma (do czterech woluminów) mogą być składane na tym samym fantomie.
7. Jednorazowo wydaje się do 4 pozycji.

8. Książki można zamawiać do czytelni mailowo do 10 woluminów jednorazowo. W przypadku większej ilości zamówień mailowych będą one realizowane następnego dnia.
9. Biblioteka nie udostępnia kserografu. Czytelnicy mogą wykonać we własnym zakresie zdjęcia z wybranych pozycji.
10. Zwracając udostępnione pozycje czytelnik jest zobowiązany poinformować o tym pracownika biblioteki i odebrać legitymację.
11. Czytelnicy mogą za zgodą pracownika biblioteki odłożyć zamówione książki w czytelni na czas 1 tygodnia; należy wówczas umieścić w książkach kartkę z nazwiskiem, sygnaturą i bieżącą datą. Legitymacja czytelnika zostaje zatrzymana do momentu zwrotu odłożonej pozycji.
12. Nowi czytelnicy są zobowiązani do okazania legitymacji studenckiej i podania niezbędnych danych adresowych w celu wystawienia legitymacji czytelnika.

 

Zasady wypożyczania książek

1. Księgozbiór Biblioteki mają prawo wypożyczać:
a) Pracownicy IKŚIO PAN:
- wypożyczenia jednodniowe lub w IKŚIO PAN na podstawie wpisu do zeszytu wypożyczeni,
- wypożyczenia poza IKŚIO PAN na podstawie rewersu;

b) Pracownicy innych instytucji:
- na podstawie rewersów międzybibliotecznych;
- za zgodą bibliotekarza, na podstawie rewersu;

c) Biblioteki na podstawie rewersów i umów międzybibliotecznych;

2. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.
3. Poza Bibliotekę IKŚIO PAN nie wypożycza się:

a) dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
b) zbiorów specjalnych,
c) wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
d) czasopism,
e) gazet,
f) książek wydanych w latach 1801-1950,
g) obiektów w złym stanie zachowania oraz nieoprawnych nadbitek i odbitek o małej objętości,
h) dzieł rzadkich, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami,
i) druków zaliczonych do cymeliów,
j) mikrofilmów,
k) depozytów,
l) faksymili.
4. Wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!