Pracownia Badań nad Islamem Współczesnym i Kulturą Arabską
Kierownik:

dr Natalia Bahlawan 

Pracownicy:

dr hab. Michał Moch, prof. Instytutu
dr Bogumiła Hall
dr Mahnaz Zahirinejad
mgr Karolina Nabożna
mgr Agata Wójcik (urlop w roku 2021)

Tel.: (22) 657 27 34
Pok.: 313

 

Utworzenie Pracowni, powołanej przez Radę Naukową IKŚiO w 2021 roku, wiąże się z powstaniem zespołu naukowego zajmującego się badaniami prowadzonymi w ramach współczesnych, szeroko rozumianych, studiów bliskowschodnich (Middle-Eastern Studies) i islamistycznych (islamologicznych) o nastawieniu kulturoznawczym. Ważną kwestią jest też to, że jednostce pracują zarówno badacze z wykształceniem o charakterze bardziej filologicznym (np. arabiści oraz użytkownicy arabskiego języka literackiego i różnych dialektów arabskich), jak i naukowcy o podejściu stricte kulturoznawczym. Tego typu połączenie zakłada więc łączenie kompetencji filologów-orientalistów i badaczy współczesnych zjawisk kulturowych, co umożliwia choćby prowadzenie badań nad najnowszymi tekstami kulturą popularną.

Badania zespołu naukowego skupionego wokół Pracowni oparte są na interdyscyplinarności i krzyżowaniu różnych metod badawczych, lecz wszystkie, co do meritum, będą mieścić się w ramach dyscypliny podstawowej: nauki o kulturze i religii.

Analizowane są napięcia o charakterze religijnym i wyznaniowym w świecie arabskim (np. w Libanie, Jemenie i innych krajach regionu). Powiązane z tą problematyką są też tak ważne kwestie, jak: kulturowy, etnograficzny aspekt migracji grup pochodzących z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (np. z Jemenu do Europy) i ewolucja roli kulturowej elit religijnych (np. duchowieństwa szyickiego w Iranie).

Bardzo ważne miejsce w badaniach naukowców związanych z Pracownią zajmują też wątki światopoglądowe i religijne w kulturze popularnej krajów arabskich i na Bliskim Wschodzie (m.in. badanie przekazów zawartych w utworach przedstawicieli różnorodnych scen muzycznych w Kairze i Egipcie). Badania nad kulturą popularną są ważną częścią współczesnego kulturoznawstwa, i stanowią zarazem jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów badawczych w obrębie najnowszych studiów bliskowschodnich i arabistycznych. Szczególnie istotne jest szerokie rozumienie pojęcia „tekstów kultury” w opisywanych badaniach, co pozwala na analizę bardzo zróżnicowanych fenomenów, jak np. muzyka popularna, twórczość okazjonalna w internecie (np. o charakterze politycznym), street art itp.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!