Udostępnianie zasobu

Dział dokumentacji naukowej Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (IKŚiO PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pokój nr 146) udostępnia swój zasób w zakresie prowadzenia kwerend i sporządzania kopii z należących do niego materiałów do celów naukowych i popularyzatorskich na podstawie wypełnionej Karty wypożyczania/udostępniania dokumentacji archeologicznej (w załączniku). Zbiór jest sukcesywnie przetwarzany na format cyfrowy.

Do korzystania ze zbioru uprawnieni są pracownicy Instytutu oraz byli i obecni kierownicy misji archeologicznych i osoby przez nich wskazane na podstawie pisemnego upoważnienia.

Materiały niepublikowane mogą być udostępniane tylko za pisemną zgodą aktualnego kierownika misji*.


* W uzasadnionych przypadkach (dotyczących kwestii związanych z zachowaniem praw naukowych do materiału) może zachodzić konieczność konsultacji z poprzednim kierownikiem misji.

Od osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi wymagane jest pisemne oświadczenie o przeznaczeniu udostępnianych materiałów.

Zbiory są udostępniane na miejscu, jeżeli nie zostały uprzednio poddane cyfryzacji. W pracowni można wykonać reprodukcje w postaci kserokopii, skanów oraz wydruków ze skanów zarówno dokumentacji opisowej, jak i fotograficznej (negatywów, kart dokumentacji fotograficznej oraz slajdów) oraz architektonicznej (format A4).
Decyzję o wypożyczeniu materiałów poza siedzibę Instytutu podejmuje kierownik działu dokumentacji naukowej lub dyrektor IKŚiO PAN.

 

Udostępnianie zasobu:

  • mgr Małgorzata Radomska – kierownik Działu dokumentacji naukowej
    poniedziałki            9.00-15.00

 

  • prof. dr hab. Barbara Tkaczow

       poniedziałki            9.00-15.00

 

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt (nr tel. 22 657-28-04).

Karta udostępnienia dokumentacji archeologicznej

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd