Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN od 1984 r.

W latach 2015-2019 wicedyrektor Instytutu.

 

henryk meyzadyżury: poniedziałek, wtorek, piątek, godz. 9.00-15.00

jednostka: Zakład Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich

pok. 334

tel. (22) 657 28 55

e-mail:

 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Ceramika wschodu rzymskiego i późnohellenistycznego, w szczególności stołowa ceramika Cypru oraz basenu Morza Egejskiego; badania stratygraficzne i zastosowanie do nich Systemów Informacji Przestrzennej (GIS); archeologia pochówków na Cyprze epoki żelaza; cypryjska ceramika epoki żelaza.


Działalność naukowa:
Pierwszymi wykopaliskami polskiej misji, w których uczestniczył w rejonie Śródziemnomorza była w 1977 r Palmyra. W trakcie pobytu w Egipcie w latach 1986-87 uczestniczył w badaniach Kom el-Dikka w Aleksandrii i Tell Atrib w Delcie Nilu. Rezultaty jego studiów w Aleksandrii opisane zostały w siódmym tomie publikacji tego stanowiska.
Kontynuował współpracę z polskimi misjami w rejonie Śródziemnomorza na stanowisku Kom el-Dikka w Aleksandrii w latach 80-tych XX wieku. Rezultaty jego prac opisane zostały w siódmym tomie publikacji z serii Alexandrie. Na terenie Egiptu dr Meyza uczestniczył ponadto w badaniach Polskiej Misji w Tell Atrib, gdzie zajął się opracowaniem ceramiki rzymskiej.
Od 1987 r. bierze udział w wykopaliskach w Nea Pafos (Cypr). Ceramika z tego stanowiska stała się głównym polem jego badań. W latach 2008-2019 dr Meyza  kierował wykopaliskami na tym stanowisku.
Współkoordynował polsko-francuski projekt na temat ceramiki typu sigillata produkowanej w rejonie Pergamonu, który zaowocował wieloautorską monografią "Late Hellenistic to Mediaeval Fine Wares of the Aegean Coast of Anatolia".

Dr Meyza pracował również na innych stanowiskach badanych przez polskie misje: w Palmyrze i w Marina el-Alamein. Jego badania nad ceramiką objęły również materiał z Kourion i Delos, gdzie wykopaliska prowadzone są przez ekspedycje zagraniczne.
W roku 2009 dr Henryk Meyza otrzymał nagrodę Przewodniczącego Wydziału I PAN im. E. Majewskiego.

 

Our website is protected by DMC Firewall!