Zaproszenie

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk,
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Artibus Mundi


zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

DECORATION OF HELLENISTIC AND ROMAN BUILDINGS IN CYPRUS
Residences at Nea Paphos and other cities of the region

w ramach cyklu

 
Nea Paphos - Polish excavations of residential quarter of the ancient city


która odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Staszica
(sala im. Marii Skłodowskiej-Curie)


w dniach 10-11 marca 2017 roku

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania referatów lub prezentacji posterowych.


Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z abstraktami wystąpień prosimy przesyłać na adres do 31 grudnia 2016 r. Komitet naukowy dokona wyboru wystąpień i poinformuje o tym autorów do 15 stycznia 2017 roku.


Koszty: opłata konferencyjna wynosi 200 zł w wymiarze pełnym i 100 zł w wymiarze ulgowym (zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów edycji materiałów pokonferencyjnych). Uczestnicy przedstawiający referat (z wyjątkiem zaproszonych gości) ponoszą pełną opłatę, zaś w wypadku prezentacji posterowej zastosowana zostanie opłata ulgowa.


Materiały pokonferencyjne: publikacja materiałów pokonferencyjnych przewidziana jest na rok 2017, w wolnym dostępie (open access)


Języki konferencji: angielski, francuski

Komitet organizacyjny:
prof. PAN dr hab. Barbara Lichocka
dr hab. Tomasz Waliszewski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
dr Henryk Meyza
mgr Monika Więch

Tematyka i cel konferencji


Od przeszło 50-ciu lat Polska Misja Archeologiczna Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej), kierowana przez większość tego okresu przez prof.. Wiktora Andrzeja Daszewskiego a obecnie przez dr. Henryka Meyza, prowadzi prace wykopaliskowe w rezydencjonalnej części antycznego miasta Nea Pafos, na południowo-zachodnim wybrzeżu Cypru. Podjęte przez Misję badania doprowadziły do odkrycia tzw. Willi Tezeusza, znacznych rozmiarów budowli pałacowej, będącej prawdopodobnie siedzibą rzymskiego gubernatora Cypru, oraz dwóch mniejszych rezydencji - późnorzymskiego Domu Aiona i, wcześniejszego, Domu Hellenistycznego. Budowle te charakteryzowała imponująca dekoracja architektoniczna, na którą składały się malowidła ścienne, detale architektoniczne, rzeźby (między innymi niemal naturalnej wielkości rzeźbę Afrodyty) oraz mozaiki podłogowe. Ponadto, w toku badań, odkryto wiele ruchomych elementów wyposażenia, od przedmiotów o charakterze dekoracyjno-symbolicznym, po ozdobne przedmioty o charakterze użytkowym. Odkrycia te umożliwiły badaczom lepsze poznanie przeszłości miasta i jego mieszkańców. Publikacja wielu z tych znalezisk ma wstępny charakter i tym samym konferencja umożliwi dostęp do tych obiektów przed ich ostatecznym udostępnieniem czytelnikom. Mamy nadzieję, że dla zainteresowanych tą tematyką specjalistów, spotkanie tego rodzaju stanowić będzie wartościowe forum wymiany informacji i koncepcji.

Głównym celem jest konfrontacja badań nad systemem dekoracji budynków odkrytych przez Polską misję w ich wzajemnym powiązaniu z wiedzą specjalistów w zakresie poszczególnych kategorii dekoracji. Intencją organizatorów jest zainicjowanie szerszych dyskusji i studiów tym zakresie oraz porównanie znalezisk misji polskiej do pochodzących z innych stanowisk. Mamy nadzieję, że przedstawienie przez członków misji wyników dotychczasowych prac badawczych i szczegółowych opracowań wspomnianego zagadnienia, połączone z wiedzą zaproszonych i zainteresowanych ekspertów, przyniesie świeże spojrzenie na badane obiekty i ich znaczenie.

Our website is protected by DMC Firewall!