Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

 

 

Ogólne

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2020 r.
Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (w kadencji 2020-2023)

 

Michał Moch zdjęcie          
      

ORCID ID: 0000-0001-6877-0624

jednostka: Zakład Cywilizacji Islamu

pok. 313

tel.(22) 657 27 34

e-mail:

 

 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Arabista o zainteresowaniach kulturoznawczych i literaturoznawczych, prowadzący interdyscyplinarne badania nad kulturami regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; w latach 2013–2019 pracownik Zakładu Języka i Kultury Arabskiej UKW w Bydgoszczy, w latach 2008-2013 – organizator, a potem kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UKW; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; autor monografii: Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką, religią i kulturą popularną (2019), Naṣr Abū Zayd: A Critical Rereading of Islamic Thought (2017) oraz Swoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów w arabskich tekstach kulturowych (2013); współautor edycji krytycznej tekstów Nasra Abu Zajda pt. Naṣr Abū Zayd: refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła (2017); kierownik projektów zbiorowych: NCN Sonata, Nasr Abu Zajd – odnowiciel myśli muzułmańskiej (2014–2018); oraz NCN Opus: Cairo Music Scene(s) Since 2011: Between Political Activism and Cultural Change (2021−2024).

 

Działalność naukowa:

ROZWÓJ NAUKOWY
Studia magisterskie:
2000-2005: Kulturoznawstwo, specjalność: arabistyka i islamistyka (Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny).
2004-2005: Stypendium naukowe, Uniwersytet Kuwejcki.  
Studia doktoranckie:
2005-2009: Graduate School for Social Research/Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN.  
Praca magisterska:
Kształtowanie się i rozwój palestyńskiego nacjonalizmu i tożsamości narodowej, promotor: prof. dr hab. Danuta Madeyska, Instytut Orientalistyczny, Wydział Neofilologii UW, Warszawa, VII 2005.
 Rozprawa doktorska:
Problematyka tożsamości Koptów i Maronitów we współczesnym piśmiennictwie arabskim, promotor: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa, 19 IV 2011.
Rozprawa habilitacyjna
Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Naṣr Abū Zayd: Refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, nadanie stopnia: 30 X 2018.
ZATRUDNIENIE
16 II 2007-16 VII 2007, UMK, godziny zlecone
1 X 2008-30 IX 2011, UKW, asystent
1 X 2011-30 IX 2019, UKW, adiunkt
od 1 X 2019, UKW, profesor uczelni  w Instytucie Nauk o Kulturze
od XII 2020 – IKŚiO PAN, profesor Instytutu
STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
1 X 2011-30 IX 2013 –  kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UKW
Od I 2021 – kierownik Zakładu Cywilizacji Islamu IKŚiO

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Kultura popularna w Azji i Afryce, współczesna muzyka popularna w świecie arabskim (szczególnie hip-hop i muzyka alternatywna), wraz ze współczesnymi teoriami kulturoznawczymi, odnoszącymi się do muzyki alternatywnej, kinematografii i kultury popularnej.
Tożsamość mniejszościowych grup chrześcijańskich w krajach arabskich.
Współczesne teorie nacjonalizmu, kształtowanie się nowoczesnych narodów w świecie arabskim.
Myśl religijna, polityczna i filozoficzna Nasra Abu Zajda, a także szerzej rozumiana liberalna myśl muzułmańska i nowoczesna krytyka dziedzictwa arabsko-muzułmańskiego, płynąca z wewnątrz świata arabskiego (np. tzw. myśliciele turāṯiyyūna).
Historia i teraźniejszość islamu, konflikty etniczne i religijne na Bliskim Wschodzie, konflikt izraelsko-palestyński.
Klasyczna i współczesna literatura arabska.
Polityka historyczna, pamięć zbiorowa i tożsamość na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej,  a także w Europie i Polsce.

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!