Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN od 1980 roku. W latach 1982-2010 dyrektor Zakładu. Od września 2011 do września 2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

 

PROF KAROL MYSLIWIEC

 

dyżury: czwartek, piątek, godz. 9.00-15.00

jednostka: Zakład Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu

pok. 329

tel. (22) 657 28 90

e-mail:

 

 

 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Archeologia Egiptu faraońskiego ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i religii okresów Starego Państwa, Nowego Państwa i Epoki Późnej (do czasów ptolemejskich włącznie).

 

Działalność naukowa:

W latach 1969-80, z przerwami, przebywał w Egipcie, gdzie brał udział w różnych wykopaliskach polskich i zagranicznych (Aleksandria, Deir el-Bahari, Gurna – świątynia grobowa faraona Seti I, Minszat Abu Omar i inne). Uczestniczył także w badaniach w Syrii (Palmyra), Sudanie (Kadero) i na Cyprze (Nea Pafos).

W latach 1985-1995 kierował polsko-egipskimi wykopaliskami ratunkowymi w Tell Atrib. Od roku 1987 do chwili obecnej prowadzi badania w Sakkarze. Dotychczasowe rezultaty badań w grobowcu wezyra Merefnebefa zostały już opublikowane, podobnie jak wyniki prac w grobowcu kapłana Nianchnefertuma. Ogółem bibliografia prof. Myśliwca obejmuje ponad 300 prac, w tym 15 pozycji książkowych, wśród których znajdują się również trzy książki o charakterze popularno-naukowym: „Święte znaki Egiptu”, „Pan Obydwu Krajów” i „Eros nad Nilem”, obydwie ostatnie wydane również za granicą w językach kongresowych.

Prof. Myśliwiec wykładał archeologię Egiptu na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w latach 1990-2003 kierował Zakładem Archeologii Egiptu. Jego działalność dydaktyczną uzupełnia ponadto pięć semestrów wykładów na Uniwersytecie Wiedeńskim w charakterze „visiting professor” od roku 1987 do 2005.

Profesorem nadzwyczajnym został w roku 1987, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r. W 2004 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, zaś w roku 2010 – członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk.

Prof. Myśliwiec należy do trzech komitetów naukowych PAN: Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych, Komitetu Badań nad Kulturą Antyczną i Komitetu Nauk Orientalistycznych, a także jest członkiem kilku rad naukowych, w tym Rady Naukowej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Przez osiem lat był przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów. Od roku 1982 jest członkiem korespondentem Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Berlinie.

Wygłosił wiele wykładów w renomowanych placówkach naukowych ok. 30 krajów, m.in. w Egipcie, w paryskim Luwrze i nowojorskim Metropolitan Museum.

Od 2010 roku kierownik Zakładu Egiptologii w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Prezes Rady Ministrów przyznał w 2011 prof. Karolowi Myśliwcowi nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Our website is protected by DMC Firewall!