Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN od 2007 r.

MGR JADWIGA IWASZCZUK

dyżury: poniedziałek, godz. 9.00-15.00

jednostka: Zakład Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu / Ośrodek Badań nad Świątynią Egipską

pok. 333

tel. (22) 657 27 91

e-mail: 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Archeologia Egiptu faraońskiego, zwłaszcza architektura i dekoracja świątyń okresu Nowego Państwa; epigrafika.

Działalność naukowa:

Od 1999 r. uczestniczy w pracach Polsko-Egipskiej Archeologiczno-Konserwatorskiej Misji w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (eksploracja, dokumentacja). W roku 2001 pracowała w Giza w ramach Giza Plateau Mapping Project (rysownik), a w 2005 r. z Polsko-Egipską Misją w Peluzjum (pomiary geodezyjne, rysownik). Od 2014 r. współpracuje z Misją Niemieckiego Instytutu Archeologicznego i Instytutu Szwajcarskiego w Kairze przy rekonstrukcji budowli sakralnych okresu wczesnych tutmozydów.

Rozprawę doktorską pt. „Topografia rytualna Teb w czasach panowania Hatszepsut. Królewskie projekty budowlane. Brzeg zachodni” obroniła w roku 2017.

Członek specjalista w Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Laureatka stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca w latach 2011-2014.

Od 2012 r. pełni funkcję redaktora i sekretarza redakcji czasopisma „Études et Travaux”, od 2017 r. funkcję redaktora. Od 2016 r. kieruje Ośrodkiem Badań nad Świątynią Egipską. W tym samym roku została zastępcą kierownika Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari i pełniła tę funkcję do roku 2019. Od roku 2019 - Zastępca Dyrektora IKŚiO PAN.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!