2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na 3 stanowiska asystentów w:
Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi,
Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki,
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, w tym zwłaszcza politologia
DATA OGŁOSZENIA: 5. grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20. grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 28. Grudnia 2016, godz. 14:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: państwo wieloetniczne, społeczeństwo podzielone etnicznie, ograniczanie konfliktów, konflikt etniczny, communal conflict, rozwiązania polityczne (instytucje formalne i nieformalne, polityki) służące ograniczaniu zwłaszcza wymienionych rodzajów konfliktów, Afryka Subsaharyjska, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, empiryczna teoria polityki
OPIS Przewiduje się zatrudnienie na 1 rok 3 asystentów w Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi do realizacji przydzielonych zadań związanych z identyfikowaniem rozwiązań politycznych (instytucji formalnych i nieformalnych, polityk) służących ograniczaniu konfliktów etnicznych i communal conflicts w wybranych państwach (Afryki Subsaharyjskiej/Azji Południowej/Azji Południowo-Wschodniej) oraz z badaniem skuteczności tych rozwiązań. Asystenci będą również m.in. przygotowywać publikacje naukowe, brać udział w seminariach i innych spotkaniach naukowych, angażować się w międzynarodową współpracę naukową oraz starać się o uzyskanie grantów mogących przyczynić się do przedłużenia okresu ich zatrudnienia.

 

zaproszenie 23.11.2016

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład dr hab. Barbary Lichockiej, prof. PAN pod tytułem „W cieniu wielkich odkryć. Numizmatyka", który odbędzie się w ramach cyklu seminariów jubileuszowych Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

Wykład zostanie wygłoszony 23 listopada 2016 roku (środa), w Pałacu Staszica (sala 022), o godzinie 13:00.

zaproszenie wyklad 16.11.2016

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład dr hab. Janusza Karkowskiego, prof. PAN, pod tytułem „Deir El-Bahari. Polacy w Świątyni Hatszepsut" (część 2), który odbędzie się w ramach cyklu seminariów jubileuszowych Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.


Wykład zostanie wygłoszony 16 listopada 2016 roku (środa), w Pałacu Staszica (sala 022), o godzinie 13:00.

plakat 23.11

23 listopada 2016 zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie

w ramach cyklu "Dziedzictwo kulturowe Afryki i Orientu".

Wykład zatytułowany

"Ismailizm dzisiaj. Pokojowe współistnienie kultur"

poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Hauziński.

Zapraszamy o 17.30 do Pałacu Staszica (sala 022).

https://www.facebook.com/ events/1115933521847727/

plakat 16.1116 listopada 2016 zapraszamy Państwa na wykład

prof. dr hab. Karola Myśliwca

zatytułowany "Najnowsze odkrycia archeologiczne w Sakkarze (Egipt)".

Wykład odbędzie się w ramach cyklu spotkań naukowych

"Dziedzictwo kulturowe Afryki i Orientu".

Zapraszamy o 17.30 do Pałacu Staszica (sala 022).

Wstęp wolny!

https://www.facebook.com/events/1103794599669073/

Our website is protected by DMC Firewall!