2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w nowo utworzonym
Ośrodku Badań nad Antycznym Nea Pafos
Zakład Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 5 grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 27. Grudnia 2016, od godz. 10 czasu warszawskiego, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype.*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia Cypru (Nea Pafos), wykopaliska miejskie, zintegrowana baza danych wykopalisk, administracja merytoryczna systemu informatycznego
OPIS Przewiduje się zatrudnienie archeologa ze znajomością wykopalisk w Pafos i systemu dokumentacji jako merytorycznego administratora systemu informatycznego na 1 rok, i przedłużenie zatrudnienia w zależności od wyników. Powinna być to osoba wprowadzona w istniejącą dokumentację i potrzeby użytkowników systemu, a więc pracująca nad obiektami z wykopalisk w Pafos z wykorzystaniem danych stratygraficznych przed podjęciem pracy w Ośrodku. Przewidziane jest szkolenie przygotowujące do spełniania roli merytorycznego administratora systemu informatycznego, skierowanie celem zapoznania się z metodyką takiej działalności w ramach szkoleń do wiodącego ośrodka światowego. Do obowiązków zatrudnionego w drugim półroczu należeć będzie szkolenie użytkowników systemu informatycznego, przeprowadzone z udziałem informatyka/ów/. Równolegle obowiązkiem zatrudnionego będzie prowadzenie badań w uzgodnionym zakresie, związanych z wykopaliskami w Pafos i przygotowanie co najmniej jednej publikacji Pracownik dążąc do przedłużenia okresu zatrudnienia starać się powinien o uzyskanie grantów mogących przyczynić się do sfinansowanie jego dalszej działalności w IKŚiO.

Ogłoszenie o konkursie na 3 stanowiska asystentów w:
Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi,
Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki,
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, w tym zwłaszcza politologia
DATA OGŁOSZENIA: 5. grudnia 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20. grudnia 2016
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 28. Grudnia 2016, godz. 14:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: państwo wieloetniczne, społeczeństwo podzielone etnicznie, ograniczanie konfliktów, konflikt etniczny, communal conflict, rozwiązania polityczne (instytucje formalne i nieformalne, polityki) służące ograniczaniu zwłaszcza wymienionych rodzajów konfliktów, Afryka Subsaharyjska, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, empiryczna teoria polityki
OPIS Przewiduje się zatrudnienie na 1 rok 3 asystentów w Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi do realizacji przydzielonych zadań związanych z identyfikowaniem rozwiązań politycznych (instytucji formalnych i nieformalnych, polityk) służących ograniczaniu konfliktów etnicznych i communal conflicts w wybranych państwach (Afryki Subsaharyjskiej/Azji Południowej/Azji Południowo-Wschodniej) oraz z badaniem skuteczności tych rozwiązań. Asystenci będą również m.in. przygotowywać publikacje naukowe, brać udział w seminariach i innych spotkaniach naukowych, angażować się w międzynarodową współpracę naukową oraz starać się o uzyskanie grantów mogących przyczynić się do przedłużenia okresu ich zatrudnienia.

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN przewiduje zatrudnienie adiunkta w Zakładzie Cywilizacji Islamu do badania współczesnych procesów rozwojowych Bliskiego i Środkowego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem przemian politycznych w państwach islamskich, ruchów odnowy religijnej w islamie, jak również konfliktu z Izraelem. Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości realiów społecznych państw arabskich i Iranu oraz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych w krajach Bliskiego Wschodu. Pełna treść ogłoszenia znajduje się tu.

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które poszukują fachowej wiedzy o krajach globalnego Południa. Przygotowujemy kadry administracyjne, polityczne i biznesowe w zakresie polityki i kultury Dalekiej Azji, Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej. Zapraszamy w szczególności tych, którzy poszukują aktualnych i rzetelnych informacji o krajach regionu.

Dlaczego My?

Nasze studia są unikatowe w skali Polski i Europy ze względu na połączenie wysokiego poziomu naukowego z praktyką. Wykładają u nas akademicy, politycy, ambasadorzy, dziennikarze, aktywiści i działacze kultury. Nasi Słuchacze mają okazję spotkać się z polskimi i zagranicznymi wybitnymi specjalistami w dziedzinie zagadnień politycznych i kulturowych regionu. W cenie studiów oferujemy także dodatkową naukę języka hindi z native speakerem.

Dlaczego warto?

Nasi Absolwenci pracują w najlepszych polskich i zagranicznych instytucjach naukowych, dyplomacji, siłach zbrojnych, polskich mediach oraz biznesie zorientowanym na Azję i Afrykę.

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN przewiduje zatrudnienie adiunkta w Zakładzie Cywilizacji Islamu do badania współczesnych procesów rozwojowych Bliskiego i Środkowego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem przemian politycznych w państwach islamskich, ruchów odnowy religijnej w islamie, jak również konfliktu z Izraelem. Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości realiów społecznych państw arabskich i Iranu oraz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych w krajach Bliskiego Wschodu. Pełna treść ogłoszenia znajduje się tu.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd