2016 r.


Zaproszenie W.Jerke część 2
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład pana Waldemara Jerke pod tytułem „Mój Bliski Wschód, 50 lat w obiektywie" - część 2, który odbędzie się w ramach cyklu seminariów jubileuszowych Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

 

Wykład zostanie wygłoszony 21 września 2016 roku (środa), w Pałacu Staszica (sala 022), o godzinie 13:00.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na XI edycję studium podyplomowego „Afrazja – Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki”. Więcej szczegółów na stronie internetowej studium (www.afrazjapan.pl) oraz na naszym profilu facebookowym.

Studium podyplomowe "Afrazja – Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki" prowadzone jest od 2005 r. początkowo przez Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, a obecnie przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. W ramach 120 godzin zajęć prowadzonych przez czołowych polskich znawców problematyki rozwoju Azji i Afryki (pracownicy naukowi z różnych ośrodków w kraju oraz ambasadorzy i inni pracownicy ministerstw oraz urzędów państwowych) poruszane są takie następujące zagadnienia: bariery i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, źródła konfliktów regionalnych, stan praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, procesy liberalizacji gospodarczej i politycznej, polityka USA i Unii Europejskiej wobec Azji i Afryki, źródła terroryzmu, skala i perspektywy migracji do Europy oraz różnorodność religijna i kulturowa omawianych regionów. Szczególna uwaga skierowana jest na procesy rozwoju takich krajów, jak Chiny, Tajwan, kraje Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Malezja, Indonezja), Indie, Iran, Egipt, Arabia Saudyjska oraz regiony Afryki Zachodniej i Wschodniej.

2plakat 7.09

7 września, czyli już w najbliższą środę zapraszamy Państwa na pierwszy wykład w ramach cyklu spotkań naukowych organizowanych przez nasz Instytut we współpracy z Komitetem Nauk Orientalistycznych PAN.

Wykład "O śródziemnomorskich dziejach dawnych ksiąg orientalnych" poprowadzi prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska, pracownik Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW.

Zapraszamy o 17.30 do Pałacu Staszica (sala 022).

Wstęp wolny!

plakat 21.0921 września zapraszamy Państwa na kolejny wykład otwarty w ramach cyklu spotkań naukowych "Dziedzictwo kulturowe Afryki i Orientu".

Wykład zatytułowany "Na Wyspie Szarańczy. Wykopaliska w Banganarti (północny Sudan), 1998-2016" poprowadzi dr hab. prof. PAN Bogdan Żurawski.

Zapraszamy o 17.30 do Pałacu Staszica (sala 022).

Wstęp wolny!

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które poszukują fachowej wiedzy o krajach globalnego Południa. Przygotowujemy kadry administracyjne, polityczne i biznesowe w zakresie polityki i kultury Dalekiej Azji, Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej. Zapraszamy w szczególności tych, którzy poszukują aktualnych i rzetelnych informacji o krajach regionu.

Dlaczego My?

Nasze studia są unikatowe w skali Polski i Europy ze względu na połączenie wysokiego poziomu naukowego z praktyką. Wykładają u nas akademicy, politycy, ambasadorzy, dziennikarze, aktywiści i działacze kultury. Nasi Słuchacze mają okazję spotkać się z polskimi i zagranicznymi wybitnymi specjalistami w dziedzinie zagadnień politycznych i kulturowych regionu. W cenie studiów oferujemy także dodatkową naukę języka hindi z native speakerem.

Dlaczego warto?

Nasi Absolwenci pracują w najlepszych polskich i zagranicznych instytucjach naukowych, dyplomacji, siłach zbrojnych, polskich mediach oraz biznesie zorientowanym na Azję i Afrykę.

Our website is protected by DMC Firewall!