Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2011 r.

dyżury: wtorek, czwartek, godz. 9.00-15.00

jednostka: Zakład Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu / Pracownia Archeologii Wschodu Starożytnego

pok. 328

tel. (22) 657 27 87

e-mail:


Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Starożytny Bliski Wschód w epoce brązu, kultura materialna Anatolii, Syrii, Mezopotamii i Półwyspu Arabskiego (Kuwejt, Oman) w III i II tysiącleciu p.n.e., kontakty międzykulturowe i kształtowanie się ponadregionalnych wzorców na tym obszarze, kultura ludowa / popularna w starożytności w świetle materiału zabytkowego, a zwłaszcza drobnej plastyki figuralnej.


Działalność naukowa:

Od 2002 r. uczestniczy w pracach Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej na stanowisku Tell Arbid w Syrii, natomiast od 2008 roku jest członkiem polskiej ekspedycji, prowadzącej badania wykopaliskowe na terenie Kuwejtu.

W 2011 roku złożył na Wydziale Historycznym UW rozprawę doktorską zatytułowaną "Interakcje kulturowe w Kanesz (Kültepe) w okresie kolonii asyryjskich w świetle źródeł archeologicznych".

 

Our website is protected by DMC Firewall!