Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik IKŚiO PAN od roku 2017.

 

dr Popielska Grzybowska      

dyżury: wtorek, środa godz. 9.00-15.00

jednostka: Zakład Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu

pok. 303

tel. (22) 657 27 82

e-mail:

 

 
Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Działu Wydawniczego.

Egiptologia, ze szczególnym uwzględnieniem religii i języka, antropologia słowa, teoria literatury, lingwistyka (starożytne i współczesne języki), antropologia kultury, religioznawstwo, studia kulturoznawcze, historia starożytna; popularyzacja nauki.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na staroegipskich tekstach religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Tekstów Piramid i Tekstów Sarkofagów.


Działalność naukowa:

W pracy badawczej zajmuje się studiami nad religią starożytnego Egiptu oraz językiem religijnym. Jest specjalistą od najstarszych religijnych tekstów świata - Tekstów Piramid. Studiuje również inne korpusy egipskich tekstów religijnych, szczególnie w celach komparatystycznych. Wykorzystuje metody analiz oparte na metodach Językowego Obrazu Świata.
Pracę magisterską napisała na temat: „Atum w Tekstach Piramid”, a rozprawę doktorską: „The Pyramid Texts as a Source of Topoi in the Coffin Texts”.
Autorka licznych publikacji głównie w językach polskim, angielskim i portugalskim. Redaktor kilkunastu publikacji naukowych w językach polskim, angielskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Doświadczenie zdobyła pracując w Wydawnictwie Naukowym PWN oraz dzięki trwającej ponad dwadzieścia lat pracy redakcyjnej z tekstem.
Twórca i redaktor serii Acta Archaeologica Pultuskiensia, redaktor serii IKŚiO PAN Paideia.
Nominowany badacz – członek korespondent Centro de Humanidades FCSH/NOVA-Uac, Portugalia.
Senior Research Fellow of The Ancient Egypt Foundation, Wielka Brytania.
Popularyzatorka archeologii i wiedzy o starożytnym Egipcie i innych kulturach i językach tak starożytnych, jak i współczesnych.

Our website is protected by DMC Firewall!