Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

 

 

Ogólne

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2020 r.

 

          
      

dyżury:                              

jednostka: Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego

pok. 

tel.

e-mail:

 

 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

• filozofia indyjska – przede wszystkim system filozoficzny sankhji, jego epistemologia i filozofia języka, z uwzględnieniem wpływów na sankhję innych nurtów myśli (m.in. mimansy i buddyzmu) oraz polemik, które sankhja z nimi prowadziła;
• religia i myśl wedyjska – przede wszystkim religia Rygwedy.

 

Działalność naukowa:

Ołena Łucyszyna całe swoje życie naukowe – od czasów studiów wyższych na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów, 1994–2000) – poświęciła filozofii i religii indyjskiej. Studia doktoranckie odbyła na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (w latach 2000–2003) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w latach 2001–2006), a stopień doktora uzyskała w 2005 r. na podstawie obrony dysertacji w Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów), potwierdzając go następnie w Polsce. W pracy doktorskiej badała światopogląd Rygwedy. W lipcu 2020 r. Rada Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych – na podstawie monografii „Filozofia słowa klasycznej i poklasycznej sankhji” (Warszawa 2018).  


Badaczka jest autorką ponad 50 publikacji w czterech językach: polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim. W 2020 r. uzyskała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu poświęconego epistemologii sankhji (projekt zajął trzecią pozycję na liście rankingowej panelu HS1; konkurs OPUS 18).

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!