Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2020 r.

 


         
  

dyżury:

jednostka: Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego

pok. 

tel. -

e-mail:

 

 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Indyjska filozofia języka;

filozofia dżinijska (szczególnie sanskrycka, V-XVII w., dialog dżinistów z przedstawicielami innych indyjskich szkół filozoficznych, szczególnie z buddystami);

dżinijska literatura narracyjna;

filozofia dialogu międzyreligijnego;

literatura średniowiecznego Cypru;

filozofia bizantyńska.

Działalność naukowa:

Studia na Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, filologia klasyczna, indologia).

Doktorat na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca Grecy, łacinnicy i muzułmanie na Cyprze Lusignanów. Obraz stosunków wyznaniowych w "Kronice" Leoncjusza Machierasa napisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej)

Studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym UW.

Od 2020 r. zatrudniona w IKŚiO PAN, gdzie zajmuje się historią filozofii w Indiach (szczególnie filozofią dżinijską i dialogiem dżinijsko-buddyjskim).

Our website is protected by DMC Firewall!