Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2017 r.

Anetta Łyżwa Piber zdjęcie na stronę IKŚiO

dyżury:  wtorek, środa, godz. 10.00-16.00

jednostka: Zakład Cywilizacji Islamu

pok. 321

tel. (22) 657 27 83

e-mail:

 

Adiunkt w Zakładzie Cywilizacji Islamu. W Instytucie zajmuje się upowszechnianiem nauki oraz popularyzacją.

 
Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

 Archeologia Egiptu oraz Sudanu; porównawcze studia archeologiczne i etnograficzne nad rzemiosłem Doliny Nilu (głównie plecionkarstwem); badanie oraz rekonstrukcja życia codziennego społeczności żyjących tradycyjnie (stosujących lokalne: materiały, techniki oraz przedmioty codziennego użytku); wpływ czynników społeczno-kulturowych oraz środowiskowych na charakter osadnictwa, organizację przestrzenną domu oraz życie codzienne mieszkańców; przemiany zachodzące w Egipcie w XIX – I poł. XX w.


Działalność naukowa:

2012 r. – obrona pracy doktorskiej, zatytułowanej Life In isolation? Daily life in Old Qasr (Dakhleh Oasis) in the 19th – early 20th century AD (Życie w izolacji? Życie codzienne w miasteczku Qasr [w Oazie Dachla] od początku XIX – po pierwszą  połowę XX wieku), na Wydziale Historycznym Macquarie University w Sydney.
2007-2011 r.  – studia doktoranckie na Macquarie University w Sydney, na Wydziale Historycznym. Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Archeologii.

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd