Wokół Szlaku Jedwabnego

Wokół Szlaku Jedwabnego
I. Spotkanie kultur

(Seria wykładów online zorganizowana przez Pracownię Kultur Szlaku Jedwabnego)

Rola szlaków handlowych zwykle daleko wykraczała poza proste zaspokojenie potrzeb materialnych danej społeczności, poza dostarczenie potrzebnych produktów i umożliwienie wymiany bądź sprzedaży własnych. Z perspektywy wieków znaczenie kulturowe szlaków przerasta ich czysto ekonomiczną wartość. Nawet towary, którymi dawniej handlowano, są obecnie cenne przede wszystkim jako źródło informacji o przeszłych kulturach.

Kupcy nie stanowili zresztą jedynej grupy korzystającej ze szlaków handlowych. Równie ważni byli m.in. ciekawi świata podróżnicy, wysłannicy, urzędnicy czy też mnisi, głoszący swą wiarę lub udający się do odległych krajów w poszukiwaniu nauk. Wszyscy oni przyczynili się do tego, że szlaki handlowe, a w szczególności miejsca postoju, oazy i miasta nierzadko stawały się tętniącymi życiem centrami wymiany intelektualnej.

Jednym z najbardziej znanych szlaków handlowych, do dziś silnie oddziałującym na wyobraźnię, jest Szlak Jedwabny. Nazwa ta może być myląca, gdyż nie mamy tu do czynienia z jednym szlakiem, ale raczej z siecią dróg lokalnych znajdujących się w Azji Centralnej i Wschodniej, a prowadzących do krajów basenu Morza Śródziemnego. Dodatkowo, droga morska połączyła szlak lądowy z jednej strony z krajami Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej, a z drugiej – z południowo-wschodnim Śródziemnomorzem, Afryką Wschodnią i Arabią Południową. Nie dziwi więc, że niewiele osób brało na siebie trudy podróży po całym Szlaku Jedwabnym, w szczególności lądowym, a i handel tam się odbywający miał przede wszystkim lokalny charakter. Podobnie, nawet jedwab ani nie był jedynym produktem transportowanym po Szlaku, ani nie zawsze odgrywał tam najważniejszą rolę.

Planowane wykłady będą poświęcone różnym aspektom związanym ze Szlakiem Jedwabnym i wymianą kulturową, która się na nim i wokół niego dokonywała. Pierwszy cykl tych wykładów, który odbędzie się w roku akademickim 2020/21, daje wgląd w bogactwo zagadnień związanych ze Szlakiem Jedwabnym, ale z oczywistych względów nie wyczerpuje tej tematyki. Oprócz wprowadzenia do przedmiotu badań poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące sztuki, zabytków kultury piśmienniczej, religii czy też archeologii. Wszystkie te wątki będą kontynuowane i pogłębiane w przyszłości.

Niezmiernie cieszymy się, że dla tego pierwszego cyklu udało nam się pozyskać tak znakomitych prelegentów jak m.in.: prof. dr Diwakar Acharya (Oxford), dr Stefan Baums (Monachium), dr hab. Dragomir Dimitrov (Marburg), dr hab. Erika Forte (Kyoto), prof. dr hab. Hiromi Habata (Tokio), prof. dr hab. Marek Mejor (Warszawa), prof. dr hab. Monika Zin (Lipsk).


Wykłady odbywają się online (przy pomocy MS Teams) i są ogólnodostępne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem .

 

Harmonogram

27 listopada 2020 r. o godz. 17.00: prof. dr. hab. Marek Mejor, „Szlak Jedwabny: na skrzyżowaniu kultur”.

18 grudnia 2020 r. o godz. 17.00: prof. dr hab. Monika Zin, ,,Buddyjskie malowidła ścienne z rejonu Kuča na Północnym Jedwabnym Szlaku“.

22 stycznia 2021 r. o godz. 17.00: dr Stefan Baums, „Buddhist Manuscripts from Gandhāra: The Word of the Buddha and His Commentators“.

26 lutego 2021 r. o godz. 17.00: dr hab. Dragomir Dimitrov, „On the Buddhist Indus Script and Scriptures of the Sāṃmitīyas“.

12 marca 2021 r. o godz. 10.00: prof. dr hab. Erika Forte, New Ruins in an Old Context: The Buddhist Site of Toplukdong (Domoko) in Khotan (7th–9th c. CE)”.

23 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00: prof. dr Diwakar Acharya, „Bodhisattva Becomes Shiva: On the Trans-Himalayan Cult of Lokeshvara Worship and its Reinterpretation in Pre-Modern Times”.

7 maja 2021 r. o godz. 10.00: prof. dr hab. Hiromi Habata, „Lost Buddhist Culture Reflected in Tocharian Literature”.

14 maja 2021 r. o godz. 17.00: prof. dr hab. Max Deeg, „A 7th Century Record of a Gateway to India: The First Chapter of Xuanzang’s Datang Xiyu ji (Record of the Western Regions)”.

28 maja 2021 r. o godz. 17.00: prof. Steven Sidebotham, „ An Ancient Merchant’s Journey from India to Alexandria in Roman Times”.

 

Our website is protected by DMC Firewall!