Archaeological seminars

The Institute organizes biweekly archaeological seminars, held on Tuesdays at the Staszic Palace, room 006, 1 p.m.


 
10th Oct. 2017
Filip Taterka, Egipskie wyprawy do Puntu w czasach XVIII dynastii (Egyptian expeditions to Punt in the 18th Dynasty.)


24th Oct. 2017
Dr. Magdalena M. Woźniak, Nubian textiles: craft, trade, costume and identity in the Medieval kingdom of Makuria.


11th Nov. 2017
Marcin Romaniuk, Infrastruktura wodna dzielnicy rezydencjonalnej (Matoulena) w antycznym mieście Nea Paphos. Wstępny etap badań. (Water infrastructure of a residential quarter (Matoulena) in the ancient city of Nea Paphos. Preliminary results.)


21st Nov. 2017
Dr. Henryk Meyza, Ponowne Willa Tezeusza: stratygrafia i ceramika. (The villa of Theseus revisited: stratigraphy and pottery.)


5th Dec. 2017
Monika Więch, Wczesnorzymskie naczynia do gotowania z rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos, w świetle badań typologicznych, statystycznych i funkcjonalnych. (Early Roman cooking vessels from a residential quarter of Nea Paphos in the context of typological, statistical and functional studies.)


9th Jan. 2018
Andrzej Gołembnik, Gdy pomiar stał się obrazem — metodologiczne zawiłości współczesnej archeologii. (When the measurement became the image – methodological issues of modern archaeology.)


23rd Jan. 2018
prof. dr. habil. Andrzej Niwiński, Najpiękniejsze trumny świata. Badania nad egipskimi sarkofagami z 21 i 22 dynastii. (The most beautiful coffins of the world. Research on Egyptian sarcophagi from the 21st and 22nd Dynasties.)


6th Feb. 2018
Dr. Piotr Jaworski, Rzymski fort na krańcach Pontu. Dzieje Apsaros oczami numizmatyka. (A Roman fort at the frontier of Pont. History of Apsaros seen through the eyes of a numismatist.)


20th Feb. 2018
Dr. habil. Renata Ciołek, "Wielki" skarb monet Ballaiosa z Risan w Czarnogórze. (The “great” treasure of coins of Ballaios from Risan in Montenegro.)


6th Mar. 2018
Tomasz Więcek, O monetach z antycznego Akrai na Sycylii. (Coins from ancient Akrai on Sicily.)


20th Mar. 2018
Julia Mikocka, Zabudowa insuli późnorzymskiej w Nea Paphos (rejon Maloutena) na Cyprze. (Structures at a Late Roman insula at Nea Paphos (Maloutena region) on Cyprus.)


17th Apr. 2018
Dr. Krzysztof Radtke, Ikonografia ucha jako metoda datowania tzw. stel z uszami. (Iconography of the ear as a method for dating the so-called stelae with ears.)


15th May 2018
Katarzyna Kapiec, Południowe Pomieszczenie Amona w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari – opracowanie i przygotowanie do publikacji. (The South Room of Amun at the temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari – description and preparation for publication.)


29th May 2018 - cancelled

Our website is protected by DMC Firewall!