Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi
Kierownik:

 

Pracownicy:

mgr Igor Dobrzeniecki

mgr Michał Sęk

 

Tel.: (22) 657 27 47

 

Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi (CBSW) powstało w 2016 r. w celu prowadzenia badań naukowych nad problemami społeczeństw wielosegmentowych, w tym zwłaszcza wieloetnicznych.
Obecnie wiodącym zadaniem badawczym CBSW jest identyfikowanie i analizowanie skuteczności różnych rozwiązań (zwłaszcza instytucji formalnych i nieformalnych, polityk) służących ograniczaniu konfliktów etnicznych i tzw. communal conflicts w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.
CBSW regularnie prowadzi seminaria, organizuje inne spotkania naukowe oraz rozwija współpracę międzynarodową.
Wyniki badań CBSW są publikowane w czasopismach naukowych i monografiach.
Pracownicy CBSW biorą udział w pracach redakcyjnych periodyku Acta Asiatica Varsoviensia oraz serii monograficznej Prace Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd