Struktura

Ogólne

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2007 r.

 

Malwina Bakalarska 2

dyżury: wtorek, czwartek 9:00-15:00; praca zdalna

jednostka: Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki

e-mail:


Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Komunikacja międzykulturowa; kulturowe uwarunkowania organizacji czasu i pracy w kulturach pozaeuropejskich; zarządzanie wielokulturowe; wpływ kultury na działalność biznesową; antropologia miasta afrykańskiego (m.in. największej metropolii Afryki Subsaharyjskiej - nigeryjskiego Lagos); procesy przemian kulturowych w Afryce Zachodniej oraz Azji Płd.-Wsch. i Wschodniej; procesy adaptacji kulturowej Afrykanów w Azji; Nigeria; Chiny.

Działalność naukowa:

Adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie i podyplomowe) oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN (studia doktoranckie, częściowo odbyte na University of Kent w Wielkiej Brytanii, w ramach programu Socrates/Erasmus). Jej rozprawa doktorska „Ukryte struktury czasu. Kultura, praca i czas w Afryce Subsaharyjskiej” została napisana na podstawie badań terenowych prowadzonych wśród nigeryjskich organizacji pozarządowych w Lagos (gdzie mieszkała przez pół roku). Odbyła wizyty studyjne oraz badawcze w Szwecji, Finlandii, Anglii, Szkocji, Malezji, Chinach, Nigerii. W latach 2013-2016 była kierownikiem pionierskiego projektu badawczego, w którym jako pierwszy badacz z Polski zajęła się współczesnymi procesami adaptacji kulturowej Afrykanów w krajach azjatyckich. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (PTAfr); International Society for Study on Time (USA), The International Association for Time Use Research (UK) oraz SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research). Posiada 10-letnie doświadczenie dydaktyczne, wykładała m.in. na UW, UJ, UKSW. Zasiada w radach eksperckich społeczno-biznesowych think tanków. Prowadzi aktywną działalność popularyzatorską oraz praktykę doradczo-szkoleniową.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!