Nowości marzec 2017
 Nowości marzec 2017 / New books March 2017
13833 / 48a
Southern, Pat (1948- )                                                     
Augustus / Pat Southern.
London ; New York : Routledge : Taylor & Francis, [2001]. - XV, [1], 271 s., 20 s. tabl. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 258-263. Indeks.
ISBN 0-415-25855-3 (pbk)

13828 / 1d
Appel, Włodzimierz  (1951- ). Oprac.                                             
Hymnoi homirikoi czyli Hymny homeryckie / tekst, przekł., wstęp i oprac. Włodzimierz Appel.
Toruń : Algo, 2001. - 363, [1] s., [16] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
Równol. tekst grec. i przekł. pol.
ISBN 83-88033-51-4

13838 / 7b
Hieronim  (św. ;  ca 340-ca 420).                                     
Listy. 3 /  św. Hieronim ; przetł. i koment. zaopatrzył Jan Czuj.
Warszawa : Pax,  1954. - 486 s. ;  21 cm.
Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie, 2082-596X ;  t. 4

13829 / 8e
Mrozewicz, Leszek (1951- ). Red.                                                  
Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego /  pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2011. - 495, [1] s. :  il. ;  24 cm.
ISBN 978-83-7654-114-3

13830 / 31b
Musiał, Danuta  (1957- ).                                                             
Le développement du culte d'Esculape au monde romain /  Danuta Musiał ; trad. [du pol.] par Irena Woszczyk.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  1992. -  [2], XII, 108 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s 101-108.
ISBN  83-231-0339-9

13836 / 7b
Grzegorz  I  (papież ;  ca 540-604).                                                 
Listy.  T. 1 /  św. Grzegorz Wielki ; tł. z jęz. łac., wstępem i koment. opatrzył Jan Czuj.
Warszawa : Wydawnictwo Pax,  1954. - XVII, [3], 255 s., [1] k. portr. :  err. ; 21 cm.
Indeks.
Archiwum Filologiczne, 0066-6866 ; 52

13831 / 8e
Mikocki, Tomasz (1954-2007).                                                         
Collection de la princesse Radziwiłł :  les monuments antiques et antiquisants d'Arcadie et du Château de Nieborów /  Tomasz Mikocki ; traduit par Katarzyna Bartkiewicz.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,  1995. -  317, [1] s. :  il. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 185-190.
Wyd. publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych.
ISBN 83-04-04240-1

13834 / 4e
Browning, Iain.                                                           
Petra / Iain Browning.
London : Chatto & Windus, 1974. - 256 s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. [247]. Indeks.
ISBN 0-7011-1881-4

13842 / 50g
Kościuk, Jacek. Red.                                                                             
Non solum villae: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy / pod red. Jacka Kościuka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. -  599 s., [1] k. tabl. złoż. :  il. ;  31 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Teksty art. pol., ang., niem., fr.
ISBN 978-83-7493-557-9

13826 / 17c
Bolshakov, Andrey O.                                                                
Drevnij Egipet v Ermitaže : novye otkrytiâ = Ancient Egypt in the Hermitage : recent discoveries / A. O. Bol'šakov ; Gosudarstvennyj Ermitaž.
Sankt-Petersburg : Izdatel'stvo Gosudarstvennogo Ermitaža, 2011. - 175, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 161-173.
ISBN 978-5-93572-411-5

13843 / P. 3
Las Grandes Civilizaciones
Chamoux, François (1915-2007).                                         
La civilización Griega : en las épocas arcaica y clásica / François Chamoux.
Barcelona : Editorial Juventud, S. A., cop. 1967. - 475, [2] s., [74] k. tabl. : il. ; 22 cm.
229 heliograbados, 8 láminas en colores, 34 mapas y planos.
Bibliogr. s. 445-[453]. Indeks.

13844 / 2b
James, Edwin Oliver  (1888-1972).                                                    
Starożytni bogowie :  historia rozwoju i rozprzestrzeniania się religii starożytnych na Bliskim Wschodzie i we wschodniej części basenu śródziemnomorskiego / Edwin Oliver James ; przeł. Leon Cyboran (rozdz. I-V), Jerzy Prokopiuk (rozdz. VI-X).
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe,  1970. -  382 s., [48] s. tabl. :  il., err. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 343-352. Skorowidz.

13847 / 34d
Forschungen in Ephesos ; X,2
Hanslmayr, Regina                                                                   
Die Skulpturen von Ephesos : die Hermen / Regina Hanslmayr ; mit Beiträgen von Georg A. Plattner, Ursula Quatember.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016. - 208 s., 79 s. tabl. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 193-201.
ISBN 978-3-7001-8074-6

13846 / 4e
Elisséeff, Nikita                                                                            
La description de Damas d'Ibn 'Asakir (Historien mort a Damas en 571/1176) / par Nikita Elisséeff.
Damas : Institut Francais de Damas, 1959. - LXVIII, 380 s., 2 s. k. tabl. złoż. ; 25 cm.
Indeks.

13845 / 28c
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Reihe K, Byzantinistische Beiträge ; 2
Nagel, Peter Oprac.                                                 
Probleme der koptischen Literatur : Tagungsmaterialien der II. Koptologischen Arbeitskonferenz des Instituts für Byzantinistik 12. und 13. Dezember 1966 / bearbeitet von Peter Nagel.
Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1968. - 238 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 237-238.

Br 501 / 42e
Liddel, Peter Red.                                                                     
The British School at Athens : Annual Report 2015-2016 / ed. by P. Liddel.
Athens : the British School at Athens, [2015]. - 84 s. : il. kolor. ; 17 cm.

Goddio, Franck  (1947- ). Red.                                                    
Ägyptens versunkene Schätze /  Herausgegeben von Franck Goddio und Manfred Clauss, Fotografien von Christoph Gerigk.
München [etc.] : Prestel, 2007. - 463, [1] s. : il. ; 28 cm.
 Il. na wyklejkach. Katalog wystawy : 5. April 2007 bis 27. Januar 2008 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn. Bibliogr. s. 444-455.
 ISBN 978-3-7913-3828-6 978-3-7913-6120-8

13835 / 12e
Orientalia Christiana Analecta ; 128
Monneret de Villard, Ugo  (1881-1954).                                   
Le chiese della Mesopotamia /  Ugo Monneret de Villard.
Roma : Pontificium Institutum Studiorum Orientalium,  1940. -  115, [1] s., 93 s. tabl. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 8. Indeks.

13827 / 48c
Veyne, Paul (1930- ).                                                                  
L'Empire gréco-romain / Paul Veyne.
Paris : Éditions du Seuil, cop. 2005. - 874, [6] s., [32] s. tabl. ; 21 cm.
Indeksy.
ISBN 2-02-057798-4

13832 / 31a
Katintcharov, Roumene                                                     
Bronze sculpte de l'epoque romaine au Musee archeologique national aupres de l'Academie Bulgarie de Sciences / [Roumene Katintcharov ; ]Academie Bulgarie de Sciences, Institut et Musee Archeologiques, Centre d'Etudes Bulgares.
Sofia : [Nacionalen Archeologiceski Muzej na Blgarskata Akademia na Naukite], 1984. - [47] s. : il. ; 22 cm.
Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographiae ; vol. 4 =  Katalozi i Monografije Arheološkoga Muzeja u Zagrebu ;  sv. 4

13854 / 55a
Uranić, Igor.                                                                                      
Aegyptiaca Zagrabiensia : egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu = Aegyptiaca Zagrabiensia : Egyptian Collection of the Archaeological Museum in Zagreb / Igor Uranić.
Zagreb : Arheološki muzej, 2007.  - 251 s. :  il. kolor. ; 34 cm.
Bibliogr. s. 251.
Tekst równol. chorwacki i ang.
ISBN 978-953-6789-34 

13855 / 3b
Hanus, Kasper.                                                                                   
Prehistoric and early historic settlements of north-west Cambodia / Kasper Hanus.
Cieszyn : Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, 2015. - 51 s. :  il. ;  30 cm.
Bibliogr. s. 49-51.
978-83-942613-4-4

13852 / 33a
Bolewski, Andrzej  (1906-2002).                                              
Rozpoznawanie minerałów /  Andrzej Bolewski, Andrzej Manecki.
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne,  1987. -  204, [3] s., [8] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. luz. :  il. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 199. Indeks.
ISBN  83-220-0262-9

13853 / 8b
Traynor-Morawska, Stella (1922-2014)                                    
Dzieje św. Katarzyny z Aleksandrii. Męczennicy za Wiarę Chrześcijańską / Stella Traynor-Morawska.
[Warszawa : s. n., 2005]. - 36 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 34.
ISBN 83-87990-82-5

13851 / 38a
Barker, Craig                                                                                 
Aphrodite's island : the Cypriot collection of the Nicholson Museum / Craig Barker ; with essays by Judith Powell (i 6 inn.)
Sydney : The Nicholson Museum, The University of Sydney, 2012. - 73 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-1-74210-287-0

Br 502 / Br 22
Gałczyńska, Cecylia Zofia.                                                      
Aleksander Branickis Wanderungen am Nil : auf der Suche nach den ersten polnischen Ausgrabungen in Ägypten im 19. Jahrhundert / Cecylia Zofia Gałczyńska.
Warszawa : Wydaw. IAiE PAN, 2013. - S. 83-[98] : il. ; 30 cm.
Nadb. : Archeologia : rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Br 504 / Br 22
Gałczyńska, Cecylia Zofia.                                                    
Kolekcja zabytków egipskich Michała Tyszkiewicza (1828-1897) : polski przyczynek do dziewiętnastowiecznych wykopalisk nad Nilem / Cecylia Zofia Gałczyńska.
[Szczecin : Muzeum Narodowe, 2014]. - S. 319-344 : il. ; 30 cm.
Nadb. w : Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich.
Bibliogr. s. 342-343.
ISBN 978-83-63365-09-7

Br 503 / Br 22
Gałczyńska, Cecylia Zofia.                                                      
Aleksander Branicki (1821-1877) - pierwszy polski archeolog-amator nad Nilem / Cecylia Zofia Gałczyńska.
[Kraków : Muzeum Archeologiczne], 2015. - S. 271-298 : il. ; 29 cm. Nadb. : Materiały Archeologiczne XL, 2015.

13839 / 24f
Goddio, Franck (1947- ).                                                                   
Alexandrie : les quartiers royaux submergés / Franck Goddio (i 4 innych).
London : Periplus Ed., 1998. - XVI, 274 s. : il. ; 35 cm.
ISBN 1-902699-01-7

13840 / 24d
Goddio, Franck (1947- ). Red.                                    
Trésors engloutis d'Égypte / sous la direction de Franck Goddio ; assisté de David Fabre ; photographies de Christoph Gerigk.
Paris : Seuil ; Milan : 5 Continets, 2006. - 342 s. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. s. 323-342.
ISBN 88-7439-370-9  2-02-091265-1

13798 / 55e
Mémoire - Editions Recherche sur le Civilisations ; No. 68
Mission Archéologique Franco-Indienne: travaux ; No. 2
Guillaume, Olivier                                                                                  
L' analyse de raisonnements en archéologie : le cas de la numismatique gréco-bactrienne et indo-greque / Olivier Guillaume.
Paris : Éditions Recherche sur les Civilisations, 1987. - 110 s. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 105-106.
ISBN 28655381579
ISSN 0291-1655

13841 / 24d
McKenzie, Judith (1957- )                                                                      
The architecture of Alexandria and Egypt, c. 300 BC to AD 700 / Judith McKenzie.
[Oxford : s. n., po 2003]. -   [460] s. : il. ; 30 cm.
Kserokopia. Double-sided copy.

P. 283 / II.5                                                                                             
Notiziario / Soprintendenza Archeologici della Lombardia.
Milano : La Soprintendenza.
il. ;  30 cm.
1982-.
1991, 1992-93, 2010-2011

13800 / 38f
Estudos e Memórias ; 4
Quaresma, José Carlos (1973-)                                               
Economia antiga a partir de um centro de consumo lusitano: terra sigilatta e cerâmica africana de cozinha em chaos salgados (Mirobriga?) / José Carlos Quaresma.
Lisboa : Centro de Arqueologia da Universidade, [2012]. - 488 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 441-480. Indeks.
ISBN 978-989-95653-7-1

13848 / 14b
IAA Reports ; 60
Hartal, Moshe                                                                                    
'Akko II : the 1991-1998 Excavations : the Early Periods / Moshe Hartal, Danny Syon, Eliezer Stern and Ayelet Tatcher ; with contributions by Andrea M. Berlin (i 7 innych).
Jerusalem : Israel Antiquities Authority, 2016. - VIII, 234, [2] s. : il. ; 27 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-965-406-620-4

13849 / 14b
IAA Reports ; no. 59
Syon, Danny.                                                                                       
Gamla III : The Shmarya Gutmann Excavations, 1976-1989 : Finds and studies. Part 2 / Danny Syon ; with contributions by Shua Amorai-Stark (i 23 innych).
Jerusalem : Israel Antiquities Authority, 2016. - IX, 369, [2] s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-965-406-539-9

Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichischen Archäologischen Institutes ; Bd. 15
Denkschriften der Gesamtakademie / Österreichische Akademie der Wissenschaften ; ; Bd. 16
13808 / 55a
Czerny, Ernst                                                                
Tell el-Dab'a IX : eine Plansiedlung des frühen Mittleren Reiches / Ernst Czerny ; mit einem Beitrag von J. Boessneck und A. von den Driesch.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999. - 323, [2] s., 30 s. tabl. : il. ; 31 cm.
Bibliogr. s. [321]-323.
ISBN 3-7001-2776-6
Denkschriften der Gesamtakademie / Österreichische Akademie der Wissenschaften ; ; Bd. 29
Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean ; vol. 4
Bietak, Manfred Red.                                               
13811 / 19m
The synchronisation of civilisations in the Eastern Mediterranean in the Second Millennium B.C. II : proceedings of the SCIEM 2000 - EuroConference, Haindorf, 2nd of May - 7th of May 2001 / edited by Manfred Bietak ; editorial assistance: Ernst Czerny.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003. – 550, [2] s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 3-7001-3176-3
Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean ; vol. 9
Denkschriften der Gesamtakademie / Österreichische Akademie der Wissenschaften ; ; Bd. 37
Bietak, Manfred Red.                                                         
13812 / 19m
The synchronisation of civilisations in the Eastern Mediterranean in the Second Millennium B.C. III : proceedings of the SCIEM 2000, 2nd EuroConference Vienna, 28th of May - 1st of June 2003 / edited by Manfred Bietak and Ernst Czerny ; editorial committee: Irene Kaplan and Angela Schwab.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007. -  629 s. : il. ; 31 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-3-7001-3527-2
Vivliothiki tis Athinais Archaiologikis Etaireias ; ar 247
Vizyinou, Ourania                                                          
13756 / 45c
Archeion ton mnemeion ton Athenon kai tes Attikes : syntassomenon entole tou symvouliou. 4, Euretiria tou vivli´ou tou Alexander Conze "Die attischen Grabreliefs", Berlin 1893-1922 / Ourani´a Vizyinou´.
Athinai : Archaiologiki Etaireia, 2007. - 404, [1] s. ; 28 cm.
ISSN 9608145031
ISBN 960-8145-03-1

13757 / 45c
Vivliothiki tis Athinais Archaiologikis Etaireias ; ar 223
Kataki, Stylianou E.                                                                         
Epidauros : ta glypta tn rmaikn chronn apo to hiero tou Apollnos Maleata kai tou Asklpiou. 1 / Stylianou E. Kataki.
Athena : I En Aoinais Archaiologiki Etaireia, 2002. - k, 534 s. ; 28 cm.
Streszcz. w jęz. niem.
9696245333 (set)
9696245341 (v.1)
ISSN 1105-7785

13758 / 45c
Vivliothiki tis Athinais Archaiologikis Etaireias ; ar 224
Kataki, Stylianou E.                                                     
Vivliothiki tis Athinais Archaiologikis Etaireias ; ar 247
Epidauros : ta glypta tn rmaikn chronn apo to hiero tou Apollnos Maleata kai tou Asklpiou. 2, pinakes / Stylianou E. Kataki.
Athena : I En Aoinais Archaiologiki Etaireia, 2002. - 158 s. tabl., 12 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 969624535X (v.2)
ISBN 9696245333 (set)

13761 / 45c
Vivliothiki tis Athinais Archaiologikis Etaireias ; ar 197
Akamates, Giannes M.                                                          
Ensfragistes labes amforeon apo tis agora tis Pellas, anaskafi 19801987 oi omades Parmeniskou kai rodou,Athina. / Giannes M. Akamates.
Athena : Archaiologiki Etaireia, 2000. - 241 s., 15 s. tabl. : il. ; 28 cm.
Indeks.
ISSN 1105-7785
ISBN 960-8145-04-X

13759 / 45c
Vivliothiki tis Athinais Archaiologikis Etaireias ; ar 252
Andraiamenou, Aggelikis K.                                              
Tanagra i anaskafi tou nekrotafeiou (1976-1977, 1989) / Aggelikis K. Andreiamenou.
Athena : Archaiologiki Etaireia, 2007. -
XXII, 289 s. : il. ; 28 cm.
Bibliogr. s. XV-XXI. Indeksy.
ISBN 978-960-8145-66-5
ISSN 1105-7785
DMC Firewall is a Joomla Security extension!