Nowości maj 2017

Nowości maj 2017 / New books May 2017

13899 / 4a
Mierzejewski, Antoni  ( -2014).                                                         
Zapisane na glinie /  Antoni Mierzejewski.
Warszawa :  Iskry,  1979. -  238 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) ;  20 cm.
Bibliogr. s. 238-[239].
ISBN 83-207-0106-6

13901 / 49c
Szczepański, Jan  (filologia klasyczna).                                             
Kultura klasyczna w zarysie /  Jan Szczepański.
Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,  1927. -  VI, 483, [1] k. planu złoż. :  il., err. ;  24 cm.
Indeks.

13900 / 2a
Książki dla Wszystkich ; 132
Sempołowska, Stefania  (1869-1944).                                                
Starożytna Grecja i jej urządzenia /  podług Guhla i Konera "Hellada i Roma" oraz Pawła Guiraud "Grecja" napisała Stefanja Sempołowska.
Warszawa :  nakł. i dr. M. Arcta,  1904. -  124, [1] s. ;  13 cm.

13902 / 25a
MacQuitty, William (1905-2004)                                                         
Abu Simbel / William MacQuitty ; forew. by I. E. S. Edwards.      
London : MacDonald, [1965]. - 192 s. : il. ; 25 cm.
Na stronie okł.: Abu Simbel and the Glories of Ancient Egypt.
Indeks.

13903 / 47b
Ninou, Kate Red.                                                                                     
Alexander the Great : history and legend in art / [ed. Kate Ninou] ; Ministry of Culture and Science ; General Direction of Antiquities and Restoration.
Thessaloniki : Archaeological Museum of Thessaloniki, 1980. - 95 s. : il. ; 25 cm.
                


13904 / 30c                                                                                                   
Roma : album artistico con 132 tavole.
Roma : [s. n., po 1951]. - 132 s. k. tabl. : il. ; 19x27 cm.


                                                                                                                 
13905 / 42f
TAJAN : photographies, tableaux et sculptures orientalistes, archéologie, art islamique.
Paris : TAJAN, 2013.  - 196 s. : il. ; 27 cm.
Vente 9824.

13906 / 42f
Sotheby's                                                                                              
Egyptian, Classical & Western Asiatic Antiquities, including property from the Collection of the Earl of Elgin and Kincardine, and Property from the Collection of Denys Sutton.
New York : Sotheby's, 2012. - 96 s. : il. ; 27 cm.

13907 / 51j
Rzeuska, Teodozja                                                                      
Haremy : skryty świat kobiet Orientu na starych pocztówkach, poznany i opisany przez polskich podróżników, pielgrzymów, wagabundów i ekspatriantów / Teodozja I. Rzeuska oraz Anetta Łyżwa-Piber i Kat[a]rzyna Molga.
Warszawa : IKŚIO PAN, 2016. - 327 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 309-318.
ISBN 978-83-947582-1-9

13908 / 52b
Orientalia Lovaniensia Analecta ;  20
Wachsmann, Shelley.                                                                 
Aegeans in the Theban tombs / by Shelley Wachsmann.
Leuven :  Uitgeverij Peeters,  1987. -  XX, 146, [2] s., LXX s. tabl. ;  25 cm.
Bibliogr. s. XI-XX. Indeks.
ISBN 90-6831-066-6

13909 / P.3
Collection Destins du Monde ;  1
Arambourg, Camille  (1885-1969).                                  
L'homme avant l'écriture /  Camille Arambourg [et al.] ; sous la dir.
de André Varagnac.
[Paris] :  Librairie Armand Colin,  1959. -  [566] s. pag. varia :  il. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 428-435. Indeksy.

13911 / 3b
Actualités Scientifiques et Industrielles ;  1295
Lebeuf, Jean-Paul  (1907-1994).                                  
Archéologie tchadienne :  les Sao du Cameroun et du Tchad
/  Jean-Paul Lebeuf.
Paris :  Hermann,  1962. -  147 s., [16] s. tabl. :  il. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 139-144. Indeks.

13910 / 11g
Rice University Semicentennial Series
Jennings, Jesse D. Red.                                                           
Prehistoric Man in the New World
/ ed. Jesse D. Jennings, Edward Norbeck.
[Chicago] : published for William Marsh Rice University by The University
of Chicago Press, cop. 1964. - VIII, 633 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

13912 / 18w
Johnson, Elden                                                                              
Workbook for introductory anthropology / by Elden Johnson, Evelyn Hatcher.
Minneapolis : Burgess Publishing Company, cop. 1962. -   II, 52 s. : il. ; 27 cm.

13913 / 48d
Neppi Modona, Aldo                                                                                  
Gli edifici teatrali greci e romani : teatri - odei, anfiteatri - circhi /
Aldo Neppi Modona.
Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1961. - XV, 341 s., XXIII s. tabl. :  il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. [IX]. Indeks.

13929 / 16b
Stanglmeier, G. F. L.                                                                                 
Zaginione skarby faraonów /  G. F. L. Stanglmeier ; przekł. Hanna Olczak.
Warszawa :  Wydawnictwo Amber,  2006. -  126, [1] s., [16] s. tabl. ;  24 cm.
U góry okł.: "Ukryte skarby, które czekają na swoich odkrywców".
Bibliogr. s. 116-119.
ISBN 978-83-241-2610-1
ISBN  83-241-2610-4

13928 / 51c
Pamiętniki i Wspomnienia. Seria 1, Pamiętniki Polskie
Pilsztynowa, Salomea Regina  (1718-1760).                                   
Proceder podróży i życia mego awantur /  Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa ; pod red. i ze wstępem Romana Pollaka ; tekst i przypisy przyg. Marian Pełczyński.
Kraków :  Wydawnictwo Literackie, 1957. -  330, [2] s. :  il. ;  25 cm.
Wydano z autografu Biblioteki Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie.  Indeks nazwisk i miejscowości.

13926 / 3c
Klengel-Brandt, Evelyn.                                                                   
Hetyci i ich sąsiedzi :  dzieje kultury Azji Mniejszej od Çatalhüyük do Aleksandra Wielkiego /  E. i H. Klengel ; przeł. Bolesław i Tadeusz Baranowscy.
Warszawa :  Państ. Instytut Wydawniczy,  1974. -  162 s., [24] s. tabl., [1] k. mapa złoż. :  il. ;  21 cm.
Bibliogr. s. 148-150.

13925 / 24b
Łukaszewicz, Adam.                                                                         
Egipt Greków i Rzymian /  Adam Łukaszewicz.
Warszawa :  Książka i Wiedza,  2006. -  572 s., [16] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. :  il. ;  21 cm.
Bibliogr. s. 565-572.
ISBN  83-05-13452-0

13918 / 13a
Czuj, Jan  (1886-1957).                                                                    
Z podróży na Wschód /  Jan Czuj.
Kraków :  [s. n.],  1931  (Kraków : Drukarnia L. Gronusia i Ski).
-  117 s. ;  20 cm.
BP 1901-1939,  poz. 40133.

13916 / 13d
Goodman, Martin  (1953- ).                                                      
Rzym i Jerozolima :  zderzenie antycznych cywilizacji /  Martin Goodman ; przekł. Olga Zienkiewicz.
Warszawa :  "Magnum",  cop. 2007. - a XIV, 473 s., [16] s. tabl. :  il. ;  25 cm.
"Przekłady polskie wykorzystane w tłumaczeniu" s. [462]-464. Indeks.
ISBN  978-83-89656-36-0

13924 / 51c
Bibljoteka Podróży Egzotycznych ;  6
Rostafiński, Jan  (1882-1966).                                                 
Autem i arabą przez Anatolję.  T. 1 /  Jan Rostafiński.
Warszawa :  Wydawnictwo M. Arcta,  1929  (Warszawa :  Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arcta).
95, [1] s. :  il. ;  18 cm.
Premjum dla prenumeratorów "Świata".

13919 / 51c
Bibljoteka Podróży Egzotycznych ;  6
Rostafiński, Jan  (1882-1966).                                             
Autem i arabą przez Anatolję.  T. 2 /  Jan Rostafiński.
Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta,  1929  (Warszawa :  Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arcta). -  87, [1] s. ;  18 cm.
Premjum dla prenumeratorów "Świata".

13917 / 13a
Jabłonowski, Władysław  (1841-1894).                                           
Pamiętniki z lat 1851-1893 :  (wybór) /  Władysław Jabłonowski ; z rękopisu dokonał wyboru, wstępem i przypisami opatrzył Józef Fijałek.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  1967. -  XV, 558 s., [20] s. tabl. :  il. ;  24 cm.
Indeks.

13914 / 13a
Łaciak, Błażej                                                                             
Podróż do Ziemi Świętej : opowiadanie dla czytelń ludowych
[Kraków : Drukarnia "Powściągliwość i Praca", 1936. - 72, [1] s. ; 23 cm.

13922 / 5c
Biblioteka Jedności Europejskiej
Kołodziejczyk, Dariusz  (1962- ).  Red.                                                
Orzeł i Półksiężyc :  600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji /  zbiór tekstów źródł. pod red. Dariusza Kołodziejczyka ; wybór i oprac. Adam Balcer, Dariusz Kołodziejczyk, Natalia Królikowska.
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  2014. \a-  415, [2] s., [20] s. tabl. :  il. ;  25 cm.
ISBN  978-83-63743-37-6

13915 / 51c
Bibljoteka Domu Polskiego ;  R.1, t. 26
Migasiński, Emil Lucjan.                                                                   
Na progu pustyni /  Emil Lucjan Migasiński.
Warszawa : Bibljoteka Domu Polskiego,  1925  (Warszawa : Zakł. Graficzny B. Wierzbicki i S-ka).
120, [4] s. :  il. ;  18 cm.

13923 / 13a
Grycz-Śmiłowski, Karol  (1885-1959).                                               
Z Ziemi Świętej nowoczesne "Wierzę" /  Karol Grycz-Śmiłowski.
Kraków :  Nakładem Samodzielności, 1934  (Kraków :  Czcionkami Zakł. Graf. "Litodruk").- 262, [1] s. :  il. ;  24 cm.

13921 / 5c
Walaszek, Adam  (1951- ).  Oprac.                                                        
Trzy relacje z polskich podróży na Wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku /  wybór, wstęp, oprac. tekstu, komentarze Adam Walaszek.
Kraków :  Wydaw. Literackie,  1980. -  151 s., [24] s. il. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 32-33.
Relacyja Sefera Muratowicza Ormianina, posłanego Króla JMci do Persyi [...] ; Relacyja poselstwa od Najjaśniejszego Zygmunta III, Polskiego i Szwedzkiego Króla, do Amurata Sołtana, Cesarza Tureckiego, przez urodzonego Aleksandra Piaseczyńskiego [...] na piśmie podana ; Diariusz drogi tureckiej (r. 1640) [Zbigniewa Lubienieckiego].
ISBN  83-08-00216-1

13931 / O.2
The Cambridge ancient history ;  vol. 2, chap. 8
James, Thomas Garnet Henry  (1923-2009).                                
Egypt from the expulsion of the Hyksos to Amenophis I /  by T. G. H. James.
Rev. ed. of vol. 1 & 2.
Cambridge :  Cambridge University Press,  1965. -  30 s. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 27-30.

13920 / 51c
Hoff, Emil  (1991- ).                                                                         
Turyści, przedsiębiorcy, kuracjusze :  Polacy w Gizie i Heluanie w XIX i pierwszej połowie XX wieku /  Emil Hoff.
Warszawa :  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  2016. -  247 s. :  il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 199-210. Indeks.
ISBN  978-83-235-2457-1

13930 / 10j
Usupov, Erkin U. (1929- ) Red.                                                 
Amir Husrar Dehlavij asarlariga išlangan rasmlar = miniatury k proizvedeniam Amira Hosrova Dehlevi = Miniatures Illuminations of Amir Hosrov Dehlevi's Works / ed. by E. U. Usupov.
Tashkent : "Fan", 1983. - 131, [1] s. : il. ; 34 cm.
Tekst ang., azer. i ros.

13927 / 38a
Nea Paphos : Polish excavations of residential quarter of the ancient city.                                                                                                      
Decoration of Hellenistic and Roman buildings in Cyprus : Residences at Nea Paphos and other cities of the region : International Conference : Program & Book of Abstracts.
Warsaw : [s. n.], 2017. - 76 s. ; 21 cm.
Warsaw, Nowy Świat 72 St., Maria Skłodowska-Curie Hall, 10-11 March 2017.

13931 / O.2
The Cambridge ancient history ;  vol. 2, chap. 8
James, Thomas Garnet Henry  (1923-2009).                                 
Egypt from the expulsion of the Hyksos to Amenophis I /  by T. G. H. James.
Rev. ed. of vol. 1 & 2.
Cambridge :  Cambridge University Press,  1965. -  30 s. ;  24 cm.
Bibliogr. s. 27-30.


13932 / B.4
Faras ; 2
Michałowski, Kazimierz (1901-1981).                                                      
Fouilles Polonaises 1961-1962 / Kazimierz Michałowski ; avec des contributions de Tadeusz Dzierżykray-Rogalski [et al.] ; Université de Varsovie. Centre d'Archéologie Méditerranéenne dans la République Arabe d'Égypte au Caire.
Warszawa : Éditions Scientifiques de Pologne, 1965. - 246, [1] s., [4] k. tabl. złoż. luź. : il. ; 30 cm.
ISSN 0137-6454

Czasopisma

Rivista di Archeologia (2013/37, 2014/38) syg. P.170, II.4
ARAM (1997/9-10, 1989/11-12, 1999-2000/11-12) syg. P.522, 50b
DACIA (2014/58, 2015/59) syg. P.48, XIX.O
PAM ( 2015/24/1) syg. P.235, A.2
SAK (2016/45) syg. P.203, III.2
BCE (2015/25) syg. P.277, IX.3
ANAS (2011/24) syg. P.194, I.5
TOPOI (2016/14 supl.) syg. P.193, XIV.4
Fayyum Studies (2006/2, 2009/3) syg. P.539,X.6
Skyllis (2015/15/1, 2015/15/2, 2016/16/1) syg. P.272, VI.3
SOKAR (2015/31, 2016/32, 2016/33) syg. P.264, X.6
Archeologia Żywa (2017/1)syg. P.192, H.3
Podróże Polecaja Turcja (2016/3) syg. P.547, 5c
Historia Arabów (2011/1) syg. P.548, 5c
L’Histoire (2016/423) syg. P.549, 5d
Archeology (2014/9-10) syg. P.26, H.4
AD REM (2008/1) syg. P.483, VI.3
Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie (1959/5) syg. P.550, G.3
Journal of the American Oriental Society (od roku 2010 do 2015 bez 2014) syg. P.514, XII.4
BABESCH (2016/27 supl.) syg. P.151, XII.6
Jahrbuch DAI (2016/131) syg. P.24 , G.2
OAI (2015/84) syg. P.246, XVI.3
Gerion (2016/34) syg. P.240, I.7
Zeszyty Naukowe UJ (1983/35) syg. P.465, B.6
Rocznik Muzeum Narodowego Nowa Seria (2015/4(40) syg. P.92, A.4-5
Academia Czasopismo PAN (2007/4, 2007/1) syg. P.325, J.5
Egypte Afrique et Orient (2016/81) syg. P.243, IV.7
VJESNIK (2016/109) syg. P.104, XXI.3
Notiziario ( 1991,1995-1997) syg. P.283, II.5
Anatolian Studies Ankara (2016/66) syg. P.258, 3e
ŚWIATOWIT dubl. (1998/1) syg. P.413, B.6
Aegyptus Antiqua (1989/6-7) syg. P.12, X.2
Antiquities of Egypt ( 2005/7) syg. P.303, X.2
BASOR (2012) syg. P.350, VIII.3
Antiquity (2005/79/304)  syg. P. 544, XI.6
Ägypten und Levante (2016/26) syg P.215, X.3
Annales Islamologiques (2000/34) syg. P.222, F.5
Praktika tisen Ath. (2003/158, 2004/159, 2005/160, 2006/161) syg. P.540, XIV.3
B. Anicient Orient Museum (2016/35) syg. P.242, 3e
Archaologische…( 2015/1) syg. P.25, XV.1-3
Anejos ARYS (2016/6) syg. P.296, VI.3
Archaologia Polona (2013-2014(2016)/51-52, 54/2016 P.265, J.4
Medzat Studia Egiptologiczne (2016/4) syg. P.466, IX.4
Bulletin of the Institute of Classical Studies (2016/59-1, 2016/59/2) syg. P.40, XI.5
Archeologia Rocznik IAE PAN (2014/65) syg. P.11, J.3
Opuscula Athenienisia (1968/8(4/14), 2002/27) syg. P.545, 43e
BIFAO (2015/115) syg. P.164, IV.3-5
ATIQOT (2016/85, 2016/86) syg. P.29, 14d
Cahiers Caribeens d’Egyptologie  (2016/21) syg. P.411, IX.3
Thraco Dacica (2014-2015/57 (9-30)) syg. P.278, XX.2
Aevum Antiquum (2005/5, 2008/8, 2010/10) syg. P.541, II.4
American Journal of Numismatics (2000/12) syg. P.543, 41c
Revue des Etudes Grecques (2016/129) syg. P.124, XIV.5
The Annual of the British School of Athens (1960/55) syg. P.13, XI.1-2

DMC Firewall is a Joomla Security extension!